Nature2You Total Protection Package

$23.00

Nature2You Total Protection Package includes:

  • 1 Reusable Mask (Beauty Series) with Filter Pocket & Filter
  • 1 Disposable Filter Refills  For Face Mask Beauty Pack (10 Filters)
  • 1 Face Shield
  • 1 Reusable Triple Layer Cloth Face Mask : FREE !!! ($6 Value)

$23 / Package

 

  • 1 KHẨU TRANG VỚI TÚI ĐỰNG MÀNG LỌC
  • 1 PACK 10 MÀNG LỌC DÙNG 1 LẦN
  • 1 Tấm Chắn Bảo V
  • Khẩu Trang 3 Lớp : MIỄN PHÍ !!! (Trị Giá $6)